Tracks included are Cikin Raina, Gamo Da Ke, Hasashe, Ke Na Bida, Kin Shiga Raina, Kin Bani So, Meera, Ruwan Zuma, So Haka Yake, Taimaka Min, Tsintuwa, Wasika, Yaki A So, Yaya Zanyi & Zo Mu Zauna

Leave a Reply