Tracks included are Aunty Hadiza (HBD), Darajar ‘Ya Mace, Ba Zato, Dawo Dawo, Iyali, Kamu, Ke Amarya, Mata, Matan Gida, Salma 3, Saudat 1, Saudat 2, Sharrin Maita, Zaitun, Ankon Biki & Mai Mage.

Leave a Reply