Tracks included are Da Kalaman So, Makauniyar Hanya, Gudun Wuce Sa’a, Uwar Mugu, Asha Ruwan Zuma, Jininmu, Ihsan, Amarya Ki Hada Kayanki, Dokin Karfe, Karuwar Dare, Na Biyo Haske, Ranar Masoya, Ajalinka & Bikinga Namune.

Leave a Reply