Tracks included are Ga Tsaraba, Yan Mata, Barka Da Zuwa, Yan Matan Birni, Garkuwata, Ki Gane So, Taka Rawa, Masu Gudu Su Gudu & Ranar Masoya.

Leave a Reply