Tracks included are Alaka, Mutuncin Mace, Ni Da Ke, Amana, Ga Zuciyata, Inda Shakuwa, Muradin Zuciya, Masoyiya, Cikon Buri, Dirham, Duhun So, Guguwar Zuciya, Hadin Allah, Kalmomin So, Lantana & Masoyana

Leave a Reply